Проектанти и администратори на бази данни

Задачи

 • Разработват и внедряват политики за администриране на данни, документация, стандарти и модели за администриране на данни
 • Извършват оперативно въвеждане и профилактично поддържане на възстановяване на данни, процедури за контрол върху защита- та и интегрираността на данните
 • Проектират, изграждат, модифицират, интегрират, внедряват и тестват системи за управление на бази данни
 • Проектират и разработват архитектурата на бази данни, структури на данните, речници и конвенции за именуване на проекти за ин- формационни системи
 • Провеждат проучвания и съветват относно избора, приложението и изпълнението на инструментите за управление на бази данни
 • Разработват политики и процедури за достъп и използване на бази данни, както и за обмен и възстановяване на данни

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...