Задачи

 • Инсталират и поддържат комуникационни съоръжения, въздуш- ни далекопроводи, въжени линии, ски-лифтове и подобни инфра- структурни елементи
 • Повдигат и монтират декори, осветление и друго сценично оборуд- ване в театри и на филмови площадки
 • Инсталират и ремонтират кабели, въжета, лентови транспортьори, макари и друго подемно оборудване
 • Съединяват, ремонтират и монтират приспособления към въже- та и кабели
 • Работят като част от екипи за изграждане и ремонт на сондажни кули за пробиване на кладенци за вода, газ и нефт
 • Оценяват големината, формата и теглото на предметите, които тряб- ва да се преместят и избират вида на оборудването за извършване на тази дейност

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...