Задачи

 • Монтират и ремонтират части от метални листове на моторни пре- возни средства и самолети
 • Приспособяват подробни планове в работни цехови чертежи, спаз- ването на които е необходимо при конструиране и монтиране на произвежданите продукти от метални листове
 • Изготвят и ремонтират бойлери, резервоари, варели и подобни изделия
 • Определят проектни изисквания, включително обхват, последова- телност на извършвани операции, необходими методи и материали съгласно планове, чертежи, писмени и устни указания
 • Изготвят и ремонтират домакински съдове, декоративни елементи, фитинги и други изделия от ламарина, мед или други метали
 • Контролират качеството на продуктите и тяхното монтиране с цел осигуряване на съответствие с техническите спецификации
 • Маркират метални листове за отрязване или огъване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...