Задачи

 • Поставят образеца в леярски форми
 • Отрязват улеи, канали за леене и отвори в леярските форми
 • Ръчно изработват леярски форми за различни по големина отливки като използват спомагателно оборудване
 • Повдигат горната секция и отделят долната секция за изваждане на профилите
 • Изработват сърца за леене на метали
 • Чистят и изглаждат отливки, леярски сърца, поправят и отстраня- ват повърхностни дефекти
 • Придвижват и поставят на определени места заготовки, части от отливки, профили и плочи като използват кранове или дават сиг- нал на други работници да извършат преместването на заготовките

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...