Проверете вашата заплата

Задачи

 • Определят оптималните методи за ефективни дейности по добив и извличане, видовете използвани машини, планират и контролират изграждането на шахти и тунели
 • Осъществяват техническо сътрудничество и консултации с други специалисти като геолози и геофизици
 • Установяват стандарти и процедури за безопасност, както и съо- ръжения за осигуряване на първа помощ при подземни работи
 • Изследват качествата на метали и сплави, разработват нови сплави и консултират и контролират техническите аспекти при производството и преработването на метали и сплави
 • Определят мястото и планират добива на въглища, метални руди, неметални минерали и строителни материали, като камък и чакъл
 • Провеждат изследвания, разработват методи за извличане на метали и дават консултации за тяхното приложение
 • Определят района за копане и предлагат методи за контрол на водните, нефтените и газовите потоци, добивани от кладенците
 • Изследват залежите и мините с цел оценяване на рентабилността им
 • Планират и контролират дейностите по складиране, първична об- работка, транспортиране на вода, нефт и природен газ

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...