Проверете вашата заплата

Задачи

 • Въвеждат методи за спазване на работни графици, препоръчват на ръководители на мини мерки за подобряване на производител- ността
 • Определят необходимост от персонал и материали в дадена мина или кариера
 • Представят на ръководители на мини доклади и друга информация за дейностите в мини или кариери
 • Ръководят и координират дейности на работници, които добиват минерали и други полезни изкопаеми в мини и кариери
 • Работят с управленски и технически персонал, други отдели и из- пълнители за решаване на оперативни проблеми и координиране на дейности

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...