Задачи

 • Регулират и обслужват оборудване за сондиране или пробиване в открити или подземни мини и кариери
 • Попълват документи за извършените по време на смяната операции
 • Обслужват машини и използват ръчни или механизирани инстру- менти за отстраняване на насипни руди, скални маси, въглища и други минерали
 • Поставят, обслужват и наблюдават работата на оборудване за от- крити и подземни мини, включително машини с непрекъснато действие за копаене на тунели или галерии
 • Извършват поддръжка, незначителни ремонти, смазване и чистене на машини, апарати и инструменти
 • Подготвят, сглобяват и монтират подпори в подземни обекти
 • Обслужват машини за откриване на нови шахти, тунели, вентила- ционни отвори и комини
 • Обслужват допълнителни съоръжения като помпи за отстранява- не на въздух, вода и кал
 • Събират минерални образци за лабораторни анализи

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...