Проверете вашата заплата

Задачи

 • Премахват тунелните подпори от изоставените участъци на мини и кариери
 • Сортират, товарят, разтоварват, подреждат и съхраняват инстру- менти, материали и оборудване, използвани от други работници в мини и кариери
 • Премахват опасностите в мини и кариери
 • Помагат при поддържането на машини, оборудване и инсталации в мини и кариери
 • Почистват машини, оборудване, инструменти и транспортните съоръжения
 • Сглобяват и разглобяват минното оборудване
 • Преместват добитите полезни материали и оборудването от ра- ботния участък след завършване на работата по извличане, като отстраняват отпадъците и почистват от камъни

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...