Задачи

 • Рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продаж- би, покупки и транспорт на произведените животински продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата
 • Колят, дерат и подготвят закланите животни и животинските про- дукти за пазара
 • Наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата растителни и животински видове за отглеждане, планират и координират производството
 • Наемат или инвестират в сгради, подържат и чистят селскостопан- ски постройки, машини, оборудване и съоръжения
 • Закупуват семена, торове и други необходими суровини
 • Извършват селекция, отглеждат и се грижат за животни
 • Извършват операции като подготовка на почвата, сеене и засаждане, прибиране на реколтата
 • Закупуват или произвеждат фуражи и други хранителни смеси
 • Обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители
 • Съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...