Работници, отглеждащи аквакултури

Задачи

 • Отглеждат и култивират риба, миди, раци и други водни животни за продажба или за зарибяване в сладководни и соленоводни басейни
 • Събират или записват данни за развитието на организмите, произ- водството и условията на отглеждане
 • Преглеждат животните с цел откриване на болести или паразити
 • Осигуряват и поддържат оптимални условия за живот във водна среда
 • Управляват и контролират размножаването на рибите, инкубацията на яйцата, развъждането и отглеждането на риба като прилагат знания и техники за култивиране на риби
 • Чистят, замразяват, поставят в лед или осоляват улова в открито море и подготвят рибата за продажба
 • Поддържат сгради, изкуствени водни басейни, машини, плавател- ни риболовни съдове и други съоръжения
 • Доставят или рекламират прозведената продукция
 • Наемат или инвестират в сгради, оборудване или машини и заку- пуват храни и други материали
 • Контролират и обучават други работници, отглеждащи риба и дру- ги водни животни

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...