Задачи

 • Свързват телекомуникационни кабели и кабели за пренос на дан- ни и запечатват връзките
 • Монтират и настройват компютърен хардуер
 • Дават технически съвети и информация, контролират работата на комплексни телекомуникационни мрежи и оборудване
 • Инсталират, поддържат и ремонтират предавателни антени и по- добни съоръжения
 • Инсталират, поддържат, ремонтират и диагностицират повреди в микровълнови, телеметрични, мултиплексни, сателитни, радио- и електромагнитни телекомуникационни системи
 • Поддържат, тестват и ремонтират компютри, оборудване за преда- ване на данни и компютърни периферни устройства
 • Инсталират и ремонтират кабелни мрежи за компютри, радио-, телефонна и телевизионна техника

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...