Задачи

 • Подпомагат потребители при проблеми с мрежи и обмен на данни
 • Извършват стартиране, затваряне и операции по дублиране и въз- становяване на данни след срив в компютърни мрежи
 • Работят и поддръжат информационни и комуникационни системи, различни от мрежи
 • Инсталират хардуер, мрежов, системен и приложен софтуер
 • Работят, поддържат и отстраняват неизправности в мрежи
 • Инсталират хардуер, мрежов, системен и приложен софтуер

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...