Задачи

 • Наблюдават животните и записват данни за тяхното състояние
 • Извършват дребни ремонти на постройки и огради
 • Събират яйца и ги поставят в инкубатори
 • Сортират и опаковат произведената продукция в контейнери
 • Хранят, поят и чистят животните и поддържат помещенията за животни чисти
 • Товарят и разтоварват продукти
 • Събират, подреждат на купи и товарят слама, сено и подобни мате- риали за храна за животни и за постилане
 • Помагат при поддържането на здравето и условията на живот на животните
 • Помагат при събиране и водене на стадата, изкарване на паша, отделяне на животни за доене, стригане, транспортиране и клане
 • Копаят и прекопават, за да почистят напоителни канали или за други цели

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...