Задачи

 • Сортират и съхраняват улова в контейнери със сол и лед
 • Подготвят и ремонтират мрежи и друго риболовно оборудване
 • Отстраняват улова от мрежите, измерват уловеното количество с цел контролиране на съответствие със законното количество и връщане на нежелания или незаконния улов във водата
 • Избират зони за риболов, определят и изчисляват курса на плава- не с използване на компаси, карти, диаграми и други навигацион- ни уреди
 • Събират различни водни организми на брега и в плитки води
 • Управляват дейностите по риболова и контролират членовете на екипажа на риболовния кораб
 • Водят записи за сделките, риболовните дейности, времето и състо- янието на морето, изчисляват разходите и бюджета
 • Поддържат риболовно оборудване и други съоръжения на борда на риболовния съд
 • Ловят с въдици, поставят, наблюдават и изваждат риболовни мре- жи ръчно или с подемна техника
 • Управляват риболовни съдове от и до мястото на риболова

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...