Задачи

 • Планират и управляват ежедневни операции
 • Осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здраво- словни и безопасни условия на труд
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Информират се за новите тенденции и развитието на изобразител- ните изкуства, организиране на театрални постановки и изпълнения на групи и оркестри
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Консултират клиентите за наличните съоръжения и ги рекламират във връзка с провеждане на събития, шоу програми и други по- добни дейности
 • Проверяват и проследяват всички парични плащания и правят редовни проверки на запасите
 • Планират и организират обхвата и разнообразието от програми за развлечения, атракции, културни дейности, спорт и фитнес, които се предлагат от центъра
 • Осигуряват поддържането на съоръженията в чисто и добро със- тояние

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...