Задачи

 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Планират и управляват ежедневни операции
 • Представляват предприятието или организацията на преговори от- носно продажби и маркетинг, търговски изложения и други форуми
 • Планират и организират програми за продажби и маркетинг на базата на реализираните продажби и пазарните оценки
 • Установяват и управляват оперативни и административни проце- дури, свързани с дейностите по маркетинг и продажби
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигу- ряват ефективно използване на ресурсите
 • Ръководят и контролират персонала, занимаващ се с маркетинг и продажби
 • Определят ценови листи, условия за отстъпки и доставка, бюджети за насърчаване на продажбите, методи за продажба, специализирани кампании и допълнителни стимули

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...