Санитари

Задачи

 • Предоставят грижи, помощ и лечение на пациенти и обитатели на медицински и рехабилитационни заведения и заведения за медико- социални грижи с настаняване в съответствие с плановете за ле- чение, изготвени от медицински, сестрински или други здравни специалисти
 • Помагат на пациенти с персонални и терапевтични нужди при осъ- ществяване на лична хигиена, хранене, обличане, физическо при- движване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане
 • Настаняват, повдигат и обръщат пациенти и ги транспортират с ин- валидни колички или подвижни легла
 • Поддържат хигиенните стандарти около пациентите, като почи- стват стаите им и сменят спалното бельо
 • Правят обикновени масажи и прилагат други нефармакологични средства за облекчаване на болката, например по време на бремен- ност и при извършване на работа
 • Наблюдават състоянието, реакцииите и поведението на пациентите, информират медицинските специалисти за възникнали проблеми

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...