Проверете вашата заплата

Задачи

 • Планират и организират публични кампании и комуникационни стратегии
 • Участват в бизнес или социални събития с цел промотиране на дадена организация
 • Възлагат и провеждат проучвания на общественото мнение, анали- зират резултатите и планират промоционални кампании и кампании за връзки с обществеността
 • Представляват организацията и организират интервюта с общест- вени медии
 • Оценяват и избират материали, предоставени от писатели, фо- тографи, илюстратори и други, за да постигнат публичност при представянето им
 • Консултират ръководители относно публичното представяне на тех- ните политики, изготвят програми и добри практики и контролират въпросите, свързани с новини и публикации в пресата
 • Възлагат и получават снимки и други илюстративни материали
 • Организират специални събития, семинари, забавления, състеза- ния и обществени дейности с цел насърчаване на публичността и благоприятния облик на организацията

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...