Строителни техници

Задачи

 • Изпълняват или подпомагат лабораторни тестове на почви и стро- ителни материали
 • Осигуряват техническа помощ, свързана със строителство на сгради и други съоръжения, проучвания и изготвяне на доклади
 • Осигуряват съответствие със спецификации, закони и наредби, поддържат необходимите стандарти за материали и работа
 • Прилагат технически знания за принципи и практики в строител- ството на сгради и съоръжения
 • Дават консултации относно инсталиране на пожароизвестителни и дъждовални (спринклер) системи, използване на подходящи мате- риали при строителство за намаляване на риска от пожари и щети
 • Организират поддръжане и ремонт на сгради и строителни съо- ръжения
 • Контролират спазване на строително законодателство, планове, спецификации, стандарти и правила за качество и безопасност по време и след изграждане на сгради и строителни съоръжения

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...