Задачи

 • Изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна сила за производство и инсталиране на телекомуникаци- онно оборудване съгласно проектните спецификации
 • Предоставят техническа помощ, свързана с телекомуникационна техника за откриване и решаване на възниквали проблеми
 • Предоставят техническа помощ, свързана с изследвания в областта на телекомуникационното оборудване или изпитвания на прото- типи
 • Изучават технически материали като подробни чертежи и схеми за определяне на оптимални методи на работа
 • Осъществяване на технически контрол за производство, употреба, поддръжка и ремонт на телекомуникационни системи съгласно спецификации и разпоредби

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...