Задачи

 • Използват компютърни приложения за създаване на образи, тексто- ве, художествено оформяне на печатни произведения за печатане и за мултимедийно представяне
 • Извършват корекция на цифрови системи, негативи и позитиви на филми
 • Преглеждат и оценяват печатни коректури
 • Управляват оборудване за създаване на печатни плаки за репро- дуциране на образи от филми върху плаки, цилиндри и подобни
 • Подготвят и изработват печатни цилиндри
 • Управляват компютърно оборудване за сканиране, цветоотделяне, корекция, ретуш и други процеси, използвани за пренос на копия от филми за плоски, цилиндрови или цифрови форми
 • Управляват камери и друго фотографско оборудване за репроду- циране на изображения на филми, плаки или цифрови устройства

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...