Задачи

 • Подготвят плаки, платна и дълбокопечатни цилиндри на офсетни литографски преси
 • Смесват мастила и разредители до стандартни пропорции, регулират подаване на хартия и мастило по време на печатния процес
 • Произвеждат различни печатни продукти като използват релефни, литографски, флексографски и гравьорни печатни преси и поточни линии за довършителни операции
 • Настройват, регулират и контролират основни механизми на печа- тарски машини като захранващи и изнасящи механизми, мастилни системи и други
 • Поддържат, настройват, ремонтират и почистват печатарски ма- шини
 • Контролират машинни операции и качество на печатане
 • Подават хартия в захранващи механизъми
 • Контролират, оценяват и определят печатарски машини за осигуря- ване на стандартно качество на печатни произведения и откриване на аварии и повреди
 • Печатат на цифрови печатарски машини

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...