Задачи

 • Приемат поръчки и продават стоки на търговци на едро и дребно, промишлени и други предприятия
 • Получават и актуализират информация за пазарни условия и нали- чие на конкурентни стоки и услуги
 • Поддържат контакти с клиенти за осигуряване на добро обслужване
 • Определят цени и условия за кредитиране, записват заявки и уреж- дат доставки
 • Предоставят информация на бъдещи клиенти за характеристики, функции и качество на продавани продукти и оборудване, демон- стрират начини за тяхната употреба
 • Продават оборудване, доставят стоки и подобни услуги на търговски дружества или отделни лица
 • Представят на доставчици и производители клиентски реакции и изисквания

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...