Задачи

 • Показват стоките или се провикват за да привличат вниманието на клиентите
 • Получават незабавно заплащане
 • Купуват, получават или изработват предмети за продажба
 • Предлагат стоки за продажба на потенциални клиенти на улицата или от къща на къща
 • Товарят, разтоварват и транспортират стоки за продажба до улици или други обществени места посредством кошници, куфари, табли, ръчни колички, велосипеди или подобни съоръжения

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...