Задачи

 • Контролират или участват в дейността на законодателните органи и административни съвети на държавни органи
 • Участват в държавни административни съвети, комитети или ко- мисии
 • Направляват висши представители и служители на държавни органи, в качеството си на членове на правителството, относно тълкуването и изпълнението на правителствените политики
 • Проучват общественозначими въпроси и защитават интересите на избирателите, които представляват
 • Създават, приемат, изменят или отменят закони, правила и наредби
 • Изпълняват обществени функции и участват в срещи, за да проучват общественото мнение и предоставят информация за правителстве- ните планове
 • Преговарят с други законодатели и представители на заинтересо- вани групи за да се сближат различните интереси, като се постигат споразумения и се създават политики
 • Определят, формулират и направляват политики на държавни органи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...