Разлика в заплащането между половете в ЕС – жените от Словения и Полша показват изхода от ситуацията - 02-11-2016

Разликата в заплащането между половете, т.е. неравното заплащане на жените, които извършват работа, еквивалентна на работата на техните колеги мъже в ЕС. Всички страни-членки на ЕС продължават да показват такава разлика, като в балканската държава Словения средната разлика е 1%, докато в балтийската държава Естония този процент е огромен и достига 28%. При най-големите икономики, като Германия, Франция и Обединеното кралство, разликата в заплащането между половете е съответно 22, 20 и 16%. Обикновено разликата в заплащането между половете е между 10 и 20%. Тази тендецния се повтаря, когато вземем предвид бонусите и обезщетенията като надбавки към нетното заплащане на служителите. Въпреки това на европейската карта се открояват някои благоприятни за жените места.

На първо място и преди всичко това е Словения. Не само че там почти няма доказателства за дискриминация между половете като цяло (средно 1%), но относно бонусите и обезщетенията жените са в по-добра позиция от мъжете. Те получават по-високо заплащане за работа, извършена в извънработно време, повече годишни бонуси и обезщетения при отпуск. Освен това те участват повече в договорености за грижи за деца, медицински и пенсионни фондове, отколкото словенските мъже. Единствената друга държава-членка на ЕС с подобни сравнително силни позиции за водене на преговори от страна на жените е Полша. Тук средната разлика в заплащането между половете е в полза на мъжете с 5% (сравнително нисък показател на европейската скала). Но когато става въпрос за привилегии, жените сключват по-добри сделки относно възнаграждения, обвързани с резултатите, компенсация за разходи, бонуси и обезщетения. Мъжете от Полша обаче по-често участват в пенсионни и медицински застрахователни планове.

Заедно с огромните икономики на Франция, Германия и Обединеното кралство, където жените изостават спрямо мъжете по отношение на бонуси и обезщетения, следва също така да споменем Италия, Испания, Португалия, Белгия, Холандия, Ирландия, Скандинавските страни и централно-европейските страни Австрия, Унгария и Румъния. Така оставят няколко изключения за страни, където жените надминават мъжете относно една или повече проучени привилегии (вижте таблицата по-долу).

Най-често най-равноправни са отношенията в сферата на грижата за деца. Тук разликата в отношението към половете е много малка. Този статистически факт и положението на жените от Словения и Полша на съответните им пазари на труда, показват, че разликата в заплащането между половете може да бъде намалена чрез благоприятна комбинация от национални политики и индивидуални умения за сключване на сделки.

Доклад: Анализ на разликата в заплащането между половете в парични и непарични обезщетения и бонуси

Дата: 17.10.2016 г.

Какво е проектът, изследващ разликата в заплащането между половете?

Използвайки иновативни средства за борба с разликата в заплащането между половете (януари 2015 - декември 2016), WITA GPG цели да внесе своя принос в намаляването на голямата и устойчива разлика в заплащането на жените и мъжете. Това става възможно благодарение  на програмата PROGRESS на Европейската комисия, осигурила безвъзмездни средства за дейности № 4000004929. Една от тях е сравняване на заплатите при мъжете и жените на нивото на професионалните групи и предоставянето им за публикуване в националните уебсайтове, проучващи заплатите, на всички 28 страни членки на ЕС и Турция, както и разпространяването им под формата на пресрилийси.

Повече информация за проекта на WITA 

Повече информация за разликата в заплащането между половете в България на сайта moiatazaplata.org

loading...
Loading...