Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Ръчно отливат бижута и предмети от цветни метали
 • Проектират дизайн на нови бижута и видоизменят съществуващи като използват при необходимост компютри
 • Гравират отливки или други материали, които се използват като мо- дели в производството на бижута и други продукти от благародни метали
 • Променят съществуващи рамки на бижута
 • Ремонтират, видоизменят форма или стил на стари бижута или из- делия от скъпоценни метали според дизайнерски проекти или ин- струкции
 • Изработват комплекти бижута като пръстени, огърлици, гривни, брошки от злато, сребро, платина, скъпоценни или полускъпо- ценни камъни
 • Преглеждат повърхността на скъпоценни камъни като използват поляроскопи, рефрактометри, микроскопи и други оптически ин- струменти за установяване на разлики в камъните, за определяне на редки екземпляри, за откриване на дефекти, или особености, ко- ито се отразяват на цената на скъпоценния камък
 • Режат и полират скъпоценни камъни и ги поставят в бижута
 • Гравират или щамповат букви, декорации или декоративни линии върху бижута и предмети от благородни метали
 • Полират, пробиват или дообработват лагери от скъпоценни камъни за използване в прецизни инструменти като компаси и хронометри
 • Преглеждат монтирани и готови изделия с цел осигуряване на ка- чествена работа и съответствие с технически спецификации като използват увеличителни стъкла или точни измервателни уреди

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...