Задачи

 • Правят инвентарни описи и участват в получаването на стоки
 • Определят изискванията на клиентите и съветват относно асорти- мента, цените, доставката, гаранциите и използването на стоката
 • Подреждат и излагат за продажба, както и увиват и опаковат про- дадените стоки
 • Демонстрират, обясняват и продават стоки и услуги на клиентите
 • Приемат плащания по различни начини, изготвят фактури за про- дажба и регистрират продажбите чрез касови апарати

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...