Задачи

 • Съставят описи на стоковите запаси
 • Закупуват или поръчват стоки от пазари, търговци на едро или дру- ги доставчици
 • Оценяват върнатите стоки и вземат решение за подходящи действия
 • Продават стоки на клиентите и дават съвети за тяхното използване
 • Определят цените и излагат стоките за продан
 • Определят продуктовото разнообразие, запаси и ценови нива за сто- ките, които се продават
 • Определят разходите и поддържат отчетността относно стоковите запаси и финансовите операции

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...