Задачи

 • Описват стоковите запаси и поръчват нови стоки
 • Планират и изготвят работния график и възлагат определени задъ- лжения на персонала
 • Инструктират персонала относно правилата за продажба, включи- телно как да се справят в трудни или сложни ситуации
 • Уверяват се, че са спазени правилата за безопасност
 • Участват и дават съвети на управителите при провеждане на интер- вюта, назначаване, обучение, оценка, повишение и освобождаване на персонала, както и дават становище по оплаквания от персонала
 • Оценяват върнатите стоки и вземат решение за подходящи действия
 • Уверяват се, че клиентите получават добро обслужване
 • Уверяват се, че стоките и услугите са правилно етикетирани и из- ложени

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...