Задачи

 • Получават информация за финансовото състояние на клиенти и компании, в които може да се инвестира
 • Анализират пазарни тенденции за ценни книжа, акции, облигации и други финансови инструменти, включително валутни операции
 • Записват и изпращат поръчки за покупко-продажби на ценни книжа, акции, облигации или други финансови инструменти и извършват валутни операции
 • Консултират и участват в преговори за условия, организация, за- еми и инвестиране в акции и облигации за увеличаване капита- ла на клиенти
 • Информират бъдещи клиенти за пазарни условия и перспективи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...