Домакини на сгради

Задачи

 • Контролират работата на работниците и външните изпълнители по почистване, поддържане на домакинство и сграда
 • Участват в почистване, дребни ремонти и поддръжка на интерио- ра на сградата
 • Обслужват котли и бойлери за осигуряване на отопление и топ- ла вода
 • Отговарят за поведението на наемателите и посетителите във връзка с пазенето на тишина или повреда на имущество
 • Оказват дребни услуги на отсъстващи наематели, например прие- мат от тяхно име пратки или осигуряват необходимата информа- ция на търсещите ги
 • Уведомяват управляващите или собствениците на сградите за нуж- дата от основен ремонт
 • Осигуряват охрана на сградите с цел безопасност
 • Попълват регистрационни формуляри и осигуряват на наематели- те копие от правилниците за вътрешния ред

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...