Задачи

 • Контролират запасите и изготвят отчети за продаденото гориво, масла, аксесоари и други продукти
 • Поддържат и работят със съоръжения за автоматично измиване на колите
 • Измиват стъклата на моторните превозни средства
 • Проверяват и добавят масло и други течности на превозни сред- ства, проверяват и помпят гуми
 • Приемат плащания от клиенти за направените покупки
 • Извършват дребни ремонти на моторните превозни средства като смяна на гуми, крушки и чистачки
 • Почистват горивните помпи и прилежащите пътни зони, магази- ни и други сгради
 • Пълнят резервоарите и контейнерите до ниво, определено от кли- ента

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...