Задачи

 • Анализират проби, извършват тестове, записват данни
 • Контролират процеси на включване и изключване, безаварийна работа, наблюдават оборудване, разположено извън контролни зали
 • Управляват електронни или компютъризирани контролни панели от централни контролни зали за наблюдение и оптимизиране на физични и химични процеси в няколко преработващи съоръжения
 • Проверяват оборудване за неизправности, изпитват тръбопроводи за течове и спуквания и при необходимост организират поддържане
 • Регулират клапи, вентили, помпи, контролни механизми и подобно технологично оборудване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...