Оператори на инсталации за изгаряне на отпадъци и на водопречиствателни станции

Задачи

 • Наблюдават и регулират спомагателно оборудване като изпускател- ни тръби, скрубери и други
 • Проверяват оборудване и наблюдават експлоатационни условия, измервателни уреди, филтри и хлоратори от централни контролни зали за определяне и проверка на показатели като потоци, наляга- не и температури в съответствие със спецификации, установяват неизправности
 • Контролират работата на пещи за изгаряне на отпадъци и подобно оборудване
 • Управляват и наблюдават компютъризирани системи за контрол, машини и подобно оборудване в пречиствателни станции за регу- лиране на процеси по пречистване, обработване и остраняване на отпадъци и отпадъчни води, осигуряване на чисти води и тяхното правилно разпределение
 • Анализират резултати от тестове за регулиране на оборудване и системи за дезинфекция и премахване на неприятни миризми от води и други течности
 • Водят и поддържат производствени дневници и отчети
 • Осъществяват проверки на сигурност и безопасност в пречиства- телни станции и около тях
 • Събират и тестват проби от отпадъчни води за съдържание на хими- кали и бактерии като използват оборудване за изпитване и анализ

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...