Задачи

 • Изготвя и помага при изготвянето на производствените графици въз основа на заявките на клиентите, производствените мощности и производителността
 • Проверява стоковите наличности, организира доставки и отговаря за закъсненията и престоите
 • Записва и координира работните потоци и материали между раз- лични отдели
 • Изготвя графици съгласно производствените изисквания, при необ- ходимост осигурява доставката на материали и води съответната документация
 • Изчислява количеството, качеството и типа на необходимите мате- риали съгласно производствената програма

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...