Задачи

 • Използват микроорганизми за получаване на нови съединения чрез преобразуване на съществуващите вещества
 • Изготвят научни доклади и отчети
 • Провеждат експерименти, тестове и анализи, за да бъдат изследвани химичния състав, енергията и химичните промени в различните естествени или синтетични вещества, материали и продукти
 • Възпроизвеждат и синтезират естествени вещества и създават нови изкуствени съединения
 • Участват в интердисциплинарни научноизследователски проекти и разработки, съвместно с инженер-химици, биолози, микробиолози, агрономи, геолози и други специалисти
 • Провеждат програми за събиране на данни и анализиране на проби, за да се идентифицират и да се определи количеството на замър- сители в околната среда
 • Разработват процедури за контрол на замърсяването на околната среда, контрол на качеството и други процедури за производители или потребители
 • Провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концеп- ции, инструментариум, теории и оперативни методи, свързани с химията
 • Определят способи за укрепване, комбиниране или разработване на нови материали

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...