Задачи

 • Сътрудничат си с други медицински специалисти с цел планиране, контрол, преразглеждане и оценяване на качеството и ефективност- та на индивидулната лекарствена терапия на пациентите, както и ефективността на различните лекарства и терапии
 • Оценяват етикетите, опаковката и рекламирането на лекарствени продукти
 • Консултират пациенти и предоставят лекарствени продукти, от- пускани без лекарско предписание, осигуряват диагностична и терапевтична помощ
 • Провеждат научни изследвания с цел разработване и усъвършенст- ване на фармацевтични, козметични и химични продукти
 • Осигуряват условия на съхранение на лекарствените продукти, гарантиращи запазването на тяхното качество и безопасност
 • Изготвят информация за рисковете от употребата на определен вид лекарствени продукти
 • Контролират и координират работата на помощник-фармацевти
 • Поддържат архив с данни за предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в съответствие с нормативните изисквания и професионалната етика
 • Приготвят или контролират изготвянето и поставянето на етикети при изпълнението на дадена рецепта за лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура: течни лекарствени форми, мазила, прахове, таблетки и други
 • Тестват и анализират лекарствените продукти с цел определяне на тяхната идентичност, чистота и съответствие със спецификацията, утвърдена с разрешението за употреба
 • Изпълняват рецепти за лекарствени продукти, продукти, предписа- ни от лекари, лекари по дентална медицина или други медицински специалисти, информират се за историята на заболяването на паци- ента, уточняват подходящата дозировка на лекарствените продукти, начина за тяхното приемане и съвместимостта помежду им
 • Предоставят информация и съвети на предписващите лекари и пациенти относно лекарствени взаимодействия, несъвместимост, противопоказания, странични ефекти, дозировка и правилно съх- ранение на лекарствените продукти
 • Обсъждат производствените технологии и състава на лекарствените продукти с химици, технически и други специалисти

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...