Задачи

 • Определят химически производствени методи, материали и стан- дарти за качество, за да осигурят съответствие с техническите спецификации
 • Проектират промишлено оборудване за химични процеси за полу- чаване на химични продукти или вещества
 • Тестват етапите на производство с цел контролиране различни по- казатели като температура, плътност, относително тегло и налягане
 • Извършват лабораторни изследвания по етапи при производството на нови продукти и тестват експериментално предложените про- цеси, например като пилотни проекти
 • Установяват процедури и стандарти за контрол с цел осигуряване на безопасност и ефективност на химическото производство, както и безопасността на работниците, работещи с оборудване, използвано при осъществяването на химичните реакции
 • Разработват процедури за безопасност на работещите
 • Изготвят оценки за производствените разходи и отчетите за хода на производствения процес, предназначени за ръководството на предприятието
 • Провеждат изследвания, консултират и разработват химико-техно- логични процеси при преработката на суров нефт и природен газ за производството на нефтени продукти, субстанции за взривни вещества, хранителни продукти и напитки, лекарства или синте- тични материали

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...