Строителни инженери

Задачи

 • Изготвят системи за контрол, за да осигурят ефективно функци- ониране на строителните съоръжения, както и за безопасност и опазване на околната среда
 • Съветват или проектират строителни съоръжения като мостове, язовирни стени, докове, пътища, летища, железопътни линии, канали, тръбопроводи, системи за отпадъчни води и за контрол на дебита на водата, промишлени сгради и други подобни
 • Организират и управляват поддържането и ремонта на съществу- ващи строителни съоръжения
 • Определят и специфицират методи за изграждане, материали и стандарти за качество и управляват строителната дейност
 • Анализират състоянието на почвата и скалите от натиска на проек- тираните строителни съоръжения и фундаменти
 • Проучват, разработват или усъвършенстват теории и методи, свър- зани със строителните съоръжения
 • Анализират издръжливостта на строителните съоръжения и тестват състоянието и стабилността на материалите, използвани за тяхното изграждане

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...