Машинни инженери

Задачи

 • Установяват стандарти и процедури за контрол с цел осигуряване ефективно и безопасно функциониране на машини, механизми, инструменти, двигатели, промишлени съоръжения, оборудване и системи
 • Консултират и проектират неелектрически части за апарати или продукти, такива като процесори, компютри, прецизни инструмен- ти, камери и прожектори
 • Консултират и проектират въздушни рамки, колесници и други видове оборудване за самолети, както и системи за окачване и спирачки, шасита на автомобили и други части за сухопътни транспортни средства
 • Консултират и проектират парни котли, двигатели с вътрешно горене и други неелектрически двигатели за локомотиви, сухо- пътни превозни средства и самолети или за промишлени и други механизми
 • Осигуряват съответствие на оборудването, функционирането и поддръжката със проектните спецификации и стандартите за безопасност
 • Консултират и проектират машини и съоръжения за преработващата и добивната промишленост, строителството, селското и горското стопанство и други промишлени цели
 • Консултират и проектират корпуси, надстройки и системи за задвижване на кораби механични съоръжения и оборудване за освобождаване, контрол и използване на енергия отоплителни, вентилационни и охладителни системи, кормилни механизми, помпи и други механични съоръжения

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...