Проверете вашата заплата

Задачи

 • Проектират и контролират разработването на системи, процеси и оборудване за контрол, управление или възстановяване на качест- вото на вода, въздух или почви
 • Придобиват, актуализират и поддържат планове, разрешителни и стандартни оперативни процедури
 • Провеждат изследвания, оценяват и отчитат въздействието върху околната среда, което е следствие от съществуващи и предложени строителни работи, строителни съоръжения или други дейности
 • Консултират предприятия и държавни агенции относно процедури, които трябва да следват при почистване на замърсени участъци, за да се гарантира защита на хората и околната среда
 • Осигуряват професионална екологична помощ при мрежови и регулаторен анализ, планират или преразглеждат разработването на бази данни
 • Инспектират промишлени и общински съоръжения и програми, за да оценят оперативната ефективност и да осигурят съответствие с наредбите за опазване на околната среда
 • Осигуряват инженерна и техническа помощ при екологични проекти за възстановяване и съдебни спорове, включително при проекти- ране на системи за възстановяване и определят приложимостта им съгласно нормативната уредба
 • Сътрудничат си с научни работници по екология, проектанти, спе- циалисти по обработка на опасни отпадъци, инженери от други дисциплини и специалисти по право и стопанско управление за справяне с екологичните проблеми
 • Мониторинг на екологични програми за подобряване на околната среда

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...