Водопроводчици и тръбопроводчици

Задачи

 • Полагат тръби от печена глина, бетон или чугун в канали за стро- ителство на водоснабдителни, отводнителни, канализационни и други системи
 • Монтират газови инсталации, съдомиялни и перални машини, бой- лери, мивки и канализационни инсталации с използване на ръчни и електрически инструменти
 • Измерват, отрязват, резбоват, извиват, свързват, сглобяват, монти- рат, поддържат и ремонтират тръби, фитинги и системи за отво- дняване, отопление, вентилация, водоснабдяване и канализация
 • Измерват, отрязват, резбоват, извиват, свързват, сглобяват, монти- рат, поддържат и ремонтират тръби, фитинги и системи за отво- дняване, отопление, вентилация, водоснабдяване и канализация
 • Проверяват, преглеждат и тестват инсталирани тръбопроводни си- стеми чрез използване на вода под налягане, хидростатично измер- ване, наблюдение или други методи

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...