Проверете вашата заплата

Задачи

 • Преподават или провеждат практическо обучение по пеене или свирене на определен музикален инструмент
 • Оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди
 • Организират посещения на музикални представления
 • Ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение
 • Оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците
 • Възлагат упражнения и определени музикални творби в съответ- ствие с възможностите, интересите и таланта на учениците
 • Разработват и представят материали за теорията и тълкуването на музиката
 • Планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение
 • Обучават учениците да четат и пишат ноти
 • Организират и помагат при прослушване или представяне на сцена на изпълненията на учениците
 • Подготвят ученици за изпити, работа или конкурси

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...