Електронни техници

Задачи

 • Проектират и изготвят планове и схеми за електронно оборудване съгласно спецификации
 • Определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електронни системи или оборудване
 • Контролират технически изисквания относно производство, екс- плоатация, поддържане и ремонт на електронно оборудване за съответствие със спецификации и наредби
 • Подпомагат при проектиране, разработване, инсталиране, експло- атиране и поддържане на електронни системи
 • Осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електронно оборудване
 • Тестват електронни системи, събират и анализират данни, сглобяват електронни схеми
 • Изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електронно обо- рудване съгласно проектни спецификации

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...