Задачи

 • Провеждат химични и физични лабораторни тестове за подпомагане на учени и инженери при изготвяне на количествени и качествени анализи на твърди, течни и газообразни вещества
 • Контролират технически изисквания относно изграждане, инста- лиране, експлоатация, поддържане и ремонт на химически съоръ- жения за съответствие със спецификации и наредби
 • Проектират и изготвят планове и схеми за химически съоръжения съгласно спецификации
 • Осигуряват техническа помощ, свързана с проучване, разработване и изпитване на прототипи на промишлени химически процеси, съоръжения и оборудване
 • Изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на машини и механич- но оборудване съгласно проектните спецификации

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...