Проверете вашата заплата

Задачи

 • Планират и проектират комуникационни фиксирани, безжични и оптични мрежи
 • Организират поддръжката и ремонта на съществуващи телекому- никационни системи и оборудване
 • Проектират и разработват алгоритми за обработка на сигнали и прилагането им чрез подходящ избор на хардуер и софтуер
 • Консултират и проектират телекомуникационни устройства или компоненти, системи, оборудване и центрове за разпространение
 • Проучват и консултират относно телекомуникационно оборудване
 • Специфицират производствени или инсталационни методи, ма- териали и стандарти за качество и управляват производствената или инсталационната дейност на телекомуникационни продукти и системи
 • Проектират телекомуникационни мрежи, радио- и телевизионни разпределителни мрежи, включително кабелни и сателитни

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...