Задачи

 • Оценяват щетите и осигуряват изчисления при морски спасителни операции
 • Проектират елементи за оптични инструменти като лещи, ми- кроскопи, телескопи, лазери, оптични дискови системи и друго оборудване, което използва свойствата на светлината
 • Проектират и контролират изграждането и функционирането на ядрени реактори, ядрени електроцентрали, преработването на ядреното гориво и системи за неговото регенериране
 • Изучават и консултират технологични аспекти при производството на стъкло, керамика, текстил, кожени изделия, дървообработване и печатане
 • Проектират, тестват и координират разработването на взривни ве- щества, отговарящи на изискванията на военните спецификации
 • Прилагат технически познания при проектиране, разработване и развиване на биологични и здравни системи и продукти, като изкуствени органи, протези и инструменти
 • Проектират устройства, използвани при различни медицински процедури, системи за образна диагностика, магнитен резонанс, устройства за автоматично инжектиране на инсулин или контро- лиране на телесните функции
 • Определят потенциалните рискове и въвеждат устройства и про- цедури за безопасност
 • Проектират и разработват ядрено оборудване като активни зони за ядрени реактори, екрани за защита от радиация и подобни апарати и съоръжения за контрол

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...