Задачи

 • Разчитат работни поръчки или чертежи за определяне на специ- фичните допуски и реда на операциите за подготовка на машините
 • Управляват щамповъчни преси със затворени матрици за щампо- ване на метални изделия
 • Управляват ковашки преси, оборудвани със затворени матрици за щамповане на метални изделия
 • Измерват и контролират произведените машинни части за осигуря- ване на съответствие с производствените спецификации
 • Оформят горещи метали в щампи на преси, оборудвани с отворе- ни матрици
 • Изтеглят тел
 • Нагряват метала в ковашки пещи, изготвят и ремонтират изделия чрез изтегляне и огъване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...