Проверете вашата заплата

Задачи

 • Отчитат данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания
 • Извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства, за да определят здравния им статус
 • Вземат предвид медицинска информация, предоставена от друг лекар или други здравни и медицински специалисти
 • Извършват хирургически операции от общ или специализиран характер
 • Установяват и лекуват усложнения преди, по време и след раждане
 • Предоставят информация на пациенти, семейства или общности относно превантивни мерки, лечение и грижи за различни специ- фични заболявания
 • Предписват, администрират и контролират как пациента реагира на дадено лечение, медикаменти, болкоуспокояващи, психотерапии, физическа рехабилитация и други превантивни и лечебни мерки
 • Провеждат изследвания на специфични заболявания, както и за превантивни или лечебни методи и разпространяват резултати чрез научни статиии и доклади
 • Назначават специални диагностични изследвания с цел определяне естеството на заболяването
 • Планират и участват в програми, целящи превенция от поява и разпространение на често срещани заболявания
 • Записват медицинската история на всеки пациент и обменят меди- цинска информация с други здравни специалисти за осигуряване на продължителни и комплексни медицински грижи
 • Извършват аутопсии с цел определяне на причините за смърт

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...